RAIKASPORTIN TIETOSUOJASELOSTETietoturvavastaava:

Raija Lehtinen
RaikaSport Liikuntapalvelut
Skaffarinkatu 7
32800 Kokemäki
info(at)raikasport.fi

TIETOSUOJASELOSTE:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)
Henkilötietolaki 30 §

 1. Rekisterin pitäjä
  RaikaSport Liikuntapalvelut, Y-tunnus 1610393-6
  Skaffarinkatu 7
  32800 Kokemäki
  Puh. +358401504139, Raija Lehtinen: info(at)raikasport.fi

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Raija Lehtinen, Skaffarinkatu 7
  32800 Kokemäki
  Puh. +358401504139
  info(at)raikasport.fi

 3. Rekisterin nimi
  1. Kuntosalin ja ryhmäliikunnan kulkuoikeusrekisteri
  2. Markkinointirekisteri
  3. Toiminnan informointirekisteri
  4. Yritysten, yhteisöjen rekisteri
  5. Ryhmäliikunnan ilmoittautumiset

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  1. Laskutus, ryhmien muodostaminen ja suunnittelutoimet, toiminnan sujuvuuden varmistaminen ja turvallisuus
  2. Potentiaalisten ja olemassaolevien asiakassuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen
  3. Asiakastyytyväisyys. Informoidaan muutoksista. Palveluiden toimivuus.
  4. Tiedot laskutusta ja informointia varten
  5. Ryhmän muodostus ja paikkatilanne suhteessa käytettävään tilaan.

 5. Rekisterin tietosisältö
  1. Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, markkinointilupa/kielto
  2. Nimi, puhelinnumero tekstiviestiä varten ja sähköpostiosoite
  3. Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  4. Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  5. Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  RaikaSport Liikuntapalveluihin liittyvät kontaktit: tapaamiset, puhelin, sähköposti, some (Instagram ja Facebook), messenger ja WhatsApp, kotisivut

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta RaikaSportin henkilökunnan käytöstä ulkopuolelle. Poikkeuksena laskutuksen ja palkkojen maksun ulkoistaminen Jokilaakson Tili- ja Yrityspalveluille (asiakkaan nimi ja laskutustiedot/palkan maksuun tarvittavat tiedot).

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Ei siirretä.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Manuaalinen aineisto säilytetään vaaditulla tavalla. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka käsittelevät asiakassuhteen hoitoon liittyviä tehtäviä. Kaikki nimilistat tuhotaan käytön jälkeen. Laitteissa, joilla asiakkaisiin otetaan yhteyttä tai luetaan/käsitellään asiakkaisiin liittyvää tietoa, on aktivoitu salasana-, PIN-kysely tai jokin muu käyttäjänvalvontatapa. Laitteita käytetään vain tunnetuissa verkoissa, joissa on palomuuri. Laitteissa on tietoturvaohjelma. Sähköpostiliikenne ja kulunvalvontajärjestelmän turvallisuus on yhteistyössä ko.yritysten kanssa.

 10. Tarkistusoikeus
  Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (ylhäällä). Siihen on liitettävä koko nimi, osoite, puhelinnumero sekä tiedon kuvaus, mikäli jokin tietty tieto kiinnostaa (esim. sähköposti) ja kyseessä oleva aikaväli.

 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tai epätarkan rekisterimerkinnän korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle (ylhäällä). Siihen on liitettävä koko nimi, osoite, puhelinnumero sekä virheellisen tiedon ja sen korjauksen kuvaukset ja arvio ajankohdasta.
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Asiakas voi kieltää kokonaan tai osittain itseään koskevan tiedon käytön esim. markkinointiin.

  MUUTA:

  Kulkuoikeutta ladatessa täytetään sopimus kulkulupaa varten. Samalla täytetään tietosuojaa ja markkinointia koskeva lomake.